RWIB Vermogensbeheer

De eerste vermogensbeheerder van Sint Maarten.

RWIB Vermogensbeheer is de eerste aanbieder van vermogensbeheer en vermogensadvies op Sint Maarten. Ondernemers, vermogende families en stichtingen vertrouwen het beheer van hun vermogen aan ons toe. Aan de daadwerkelijke invulling van uw portefeuille gaat een grondige inventarisatie van uw persoonlijke financiële wensen en doelstellingen vooraf.

Wij maken heldere afspraken over het beleggingsbeleid, invulling van de portefeuille en de wijze waarop verantwoording aan u wordt afgelegd. Ons beleid wordt gekenmerkt door het alert volgen van ontwikkelingen in de markt, zorgvuldig afwegen van risico en rendement en een ingetogen transactiepatroon, dat de kosten laag houdt.

Asset Structuring

Gaat uw behoefte aan advies verder dan vermogensbeheer, vermogensadvies en/of investeeradvies?

RWIB Vermogensbeheer beschikt over deskundigen die het totale gamma van persoonlijke financiële planning bestrijken. Wij maken voor u een integrale analyse van uw financiële situatie en toekomstperspectief.

Doel van een dergelijke analyse is in de eerste plaats u een inzicht te geven in uw totale financiële situatie. Daarnaast krijgt u concrete oplossingen aangereikt om uw doelen te bereiken en daarbij geld te besparen, uw vermogen juist te alloceren, risico’s beter te beheersen, of gericht aan estate planning te doen.

Bij vermogensstructurering kijken wij niet alleen naar uw vermogenspositie, maar ook naar zaken als inkomen (huidig en toekomstig), pensioen, risico’s, belangen in ondernemingen, bezit van onroerend goed, erfenissen, financieringen, persoonlijke verplichtingen en wensen ten aanzien van de nalatenschap. Bij een dergelijke analyse worden behalve de financiële, ook de fiscale, juridische en risicobeheeraspecten meegenomen.

Transparante Kostenstructuur

Kosten hebben een groot effect op het rendement van uw beleggingsportefeuille. Omdat niet altijd volledig wordt verantwoord welke kosten u maakt, kan uw rendement door deze verborgen kosten sterk worden gedrukt. Bij RWIB Vermogensbeheer weet u precies wat u voor onze dienstverlening betaalt. Binnen onze volledig transparante kostenstructuur is geen plaats voor verborgen kosten. U betaalt een vergoeding op basis van een percentage van het bij ons ondergebrachte vermogen, plus de transactiekosten die wij bij de depotbank voor u hebben uitonderhandeld.

Samen streven we naar groei en uitbreiding.

 Onze Methode             

Uw portfolio zorgvuldig op uw wensen afgestemd.

RWIB Vermogensbeheer combineert onberispelijke service aan haar cliënten met een state of the art beleggingsproces, zonder aan enige financiële instelling gebonden te zijn. De dienstverlening van RWIBrokers.com laat zich samenvatten met de volgende termen:
– Gericht op behoud van vermogen, gecorrigeerd voor inflatie en inkomensgroei op langere termijn
– Servicegericht, professionele betrokkenheid door senior beheerder, bereikbaar en aanspreekbaar, oplossingen op maat.
– Transparantie, parallelle belangen tussen beheerder en cliënt. Gedegen en gestructureerd, kennis en inzicht van markten, visie op uitdagingen van het vermogensbeheer, continuïteit, actief in het managen van risico’s
– Dezelfde bescherming zoals u die van een bank gewend bent.
– Ons vermogensbeheer- en advies zijn volledig gescheiden van orderuitvoering en bewaring.
– Uw vermogenssituatie is 24/7 online in te zien.
– Wij bieden uitsluitend liquide (en beursgenoteerde) beleggingen.
– RWIB Vermogensbeheer heeft alle noodzakelijke vergunningen.

Made to Measure Scenarios and Risico Profielen

Bij RWIB Vermogensbeheer bepalen we uw risicoprofiel aan de hand van uw kennis, ervaring, inkomen en financiële positie en uw risicobereidheid. De omvang van het risico wordt bepaald door de verhouding tussen risicovolle en risicomijdende investeringen. Dit is vervolgens het kader waarin RWIB Vermogensbeheer gaat opereren. 

Bijgaand geven wij u enkele scenarioberekeningen behorend bij de diverse risicoprofielen. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de bruto rekenrendementen voor beleggingscategorieën per jaar zoals afgegeven door de AFM (Nederlandse Autoriteit Financiële Markten) zijnde 8,30% voor aandelen en 4,2% voor obligaties op basis van historische gegevens over een periode van 20 jaar. We rekenen de liquide middelen tot de obligaties. Ook maken wij hierbij gebruik van de bij de beleggingscategorie behorende beweeglijkheid op jaarbasis afgegeven door de AFM (25,5% voor aandelen en 4,4% voor obligaties)